plende
Panoramy 360º to doskonały pomysł na zaprezentowanie firmy, hotelu, restauracji czy atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Panorama pokazuje to, czego zdjęcie nie jest w stanie oddać. Ma walory nie tylko dokumentacyjne, ale także estetyczne.
«