plende
Logo - PWR.COM.PL

Jak sprawdzić jaką rozdzielczość ma zdjęcie?
Najprościej jest kliknąć na zdjęcie prawym klawiszem myszy i wybrać z listy ostatnią pozycję właściwości, następnie wejść w szczegóły i tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące naszego zdjęcia.
Kolejnych sposobem na sprawdzenie rozdzielczości zdjęcia jest otworzenie go w jakimkolwiek programie do obróbki grafiki. Nie musi to być profesjonalny program, wystarczy dostępny na każdym komputerze Paint. Podobnie jak przy pierwszym sposobie klikamy na zdjęcie prawym klawiszem myszy z tym, że wybieramy opcję otwórz za pomocą, następnie wybieramy z listy program Paint. Kiedy zdjęcie nam się otworzy przechodzimy do głównego manu, gdzie w lewym górnym rogu i z rozwiniętej listy wybieramy opcję właściwości. W tym miejscu także widzimy wszystkie istotne informacje o naszym zdjęciu.